Reštaurácia "U kastelána", Spišské Podhradie, Palešovo nám. 47
Aktualizované: 28.09.2023 13:50
Meniny na web
DENNÉ MENU 5,50 €
Štvrtok, 28.09.2023 22:09 hod.
PRIPRAVUJE SA NOVÁ PONUKA
VRÁŤTE SA SEM OPÄŤ
V PRACOVNÝ DEŇ o 06:00
ak používate smartfón android
Stiahnite si do mobilu aplikáciu Kastelán
alebo (android aj iPhone)
vytvorte si odkaz na obrazovke svojho mobilu
a majte denné menu vždy poruke
UBYTOVANIE

Penzión
"U kastelána"

+421 907 974 334

pivovarnicek@ukastelana.eu

Ak sa na záložke Stránka aktivuje funkcia Zverejniť [√], stránka sa zverejní iba v nastavenom čase. Inak ostane stránka ukrytá.
Po vložení jedál do tabuľky:
  • 1. otvoriť tabuľku v zdrojovom móde [<>]
  • 2. Za každým riadkom <td class="td3"> vymazať medzeru <td class="td3"> |
  • 3. Uložiť

000_mimoriadny_oznam
- text píše bez formátovania !!! - nenastavovať veľkosť, farbu, umiestnenie - všetko je preddefinované
- ak sa na stránke nenapíše nič, žiadny oznam sa nezobrazí (názov stránky sa nesmie vymazať!!!)

Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne a prísne dodržiavame všetky legislatívne ustanovenia, ktoré sa toho týkajú. Osobné údaje na našej webstránke a pri využívaní našich aplikácií zisťujeme len v technicky potrebnom rozsahu. Takto získané osobné údaje však nikdy nebudú predmetom predaja tretím osobám. Jedeiným osobnýcm údajom, ktorý na stránke uvádzate, je Vaša e-mailová adresa, aj to iba v prípade, že s nami komunikujete prostredníctvom stránky.

Následné prehlásenie vám poskytne prehľad o tom ako túto ochranu údajov zabezpečujeme a aký druh údajov za týmto účelom zisťujeme. Naša webstránka môže obsahovať prepojenia (linky) na webstránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto prehlásenie nevzťahuje.

Spracovanie dát načítaním našich webstránok

Naša stránka eviduje a ukladá automaticky na svojom serveri informácie súborov log file, ktoré váš prehliadač alebo aplikácia ku nám posiela. Sú to:

• Typ/verzia prehliadača
• Používaný operačný systém
• Referenčný URL (predtým navštívená stránka)
• Hostname pristupujúceho počítača (IP adresa)
• Čas dopytu na server.

Tieto údaje nie je možné priradiť ku konkrétnym osobám. K vzájomnému prepojovaniu týchto údajov s inými zdrojmi dát nedochádza. Poskytnutú e-mailovú adresu ukladáme iba v prípade potreby ďalšieho kontaktu s Vami.

Cookies a použitie analytických nástrojov

Súbory cookies neukladáme, ani nijako ďalej nespracúvavame.

Vhodným nastavením vášho prehliadača alebo aplikácie resp. prostredia použitého operačného systému (iOS, Android) môžete prenos takýchto dát zakázať.

Google Analytics

Naša webová stránka nepoužíva žiadne analytické nástroje.

Využívanie a prenos osobných údajov

Pokiaľ ste nám dali k dispozícii osobné údaje, využívame ich len na zodpovedanie vašich otázok a ďalšiu nevyhnutnú komunikáciu.

Vaše osobné údaje budú tretím osobám poskytnuté, či inak komunikované len vtedy, ak je to potrebné na realizáciu zmluvy (objednávacie údaje pre dodávateľa), alebo ak ste na to vopred udelili svoj súhlas. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to s účinnosťou aj pre budúcnosť.

Vaše osobné údaje budú vymazané, ak svoj súhlas na ich uchovávanie odvoláte, ak to podľa Vašich vedomostí nie sú potrebné na splnenie cieľa, ktorý ich uchovávanie sleduje, alebo ak ich uchovávanie nie je prípustné z iných zákonných dôvodov.

Právo na informáciu, vymazanie

Máte kedykoľvek právo byť informovaný ohľadne vašich uchovávaných osobných údajov, o ich pôvode, ako aj príjemcovi či účelu tohto uchovávania. Okrem toho zákon poskytuje právo na opravu, zablokovanie alebo zmazanie osobných údajov.

Ďalšie informácie

Na vašej dôvere nám záleží. Preto sa voči vám budeme kedykoľvek zodpovedať ohľadne spracovania vašich osobných údajov. Ak máte nejaké otázky, ktoré vám toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov nezodpovedalo alebo ak požadujete podrobnejšie informácie k danému bodu, tak nás prosím kontaktujte

Reštaurácia "U kastelána"
Palešovo nám. 47
053 04 Spišské Podhradie

☏ +421 (0)905 504 083
☏ +421 (0)915 943 215
ondas@ukastelana.eu

 

Bezpečnostné upozornenie

Vaše osobné údaje sa snažíme za využitia všetkých technických či organizačných možností uchovávať tak, aby neboli prístupné tretím osobám. Pri e-mailovej komunikácii nie sme schopní zaručiť stopercentnú bezpečnosť dát, prečo tiež odporúčame v prípade dôverných informácií využiť služby klasickej listovej pošty.